Upptäck din potential!

 

Tyvärr är antalet sökande till Bibelskola Grow läsåret 16/17 så få så att kursen kommer att ställas in. Gå gärna in på www.gåbibelskola.nu och sök någon av de andra bibelskolorna som finns.